Deactivating Automatic Changes

By default, LibreOffice automatically corrects many common typing errors and applies formatting while you type. You can immediately undo any automatic changes with +Z.

Oheisena esitetään, miten LibreOffice Calcin automaattiset muutostoiminnot kytketään pois käytöstä ja otetaan jälleen käyttöön.

Automaattinen tekstin tai luvun täydennys

Kun soluun kirjoitetaan, LibreOffice Calc ehdottaa samasta sarakkeesta löytyvää vastaavaa syötettä. Tämä toiminto tunnettaan automaattisena täydennyksenä.

To turn the AutoInput on and off, set or remove the check mark in front of Tools - AutoInput.

Automaattinen muuntaminen päivämäärämuotoon

LibreOffice Calc muuntaa tietyt merkinnät päivämääriksi. Esimerkiksi syöte 1.1 voidaan tulkita kuluvan vuoden tammikuun 1. päiväksi käyttöjärjestelmän maa-asetuksista riippuen. Tällöin se esitetään solussa päivämäärämuodossa, joka otetaan käyttöön.

Syöte varmistetaan tekstimuotoiseksi lisäämällä heittomerkki rivin alkuun. Heittomerkki on näkymätön solun esityksessä.

Lainausmerkkien korvaaminen mukautetuilla lainausmerkeillä

Valitaan Työkalut - Automaattisen korjauksen asetukset. Avataan Lokalisoidut asetukset -välilehti ja poistetaan merkintä Korvaa.

Solun sisältö alkaa aina isolla kirjaimella

Valitse Työkalut - Automaattisen korjauksen asetukset. Avataan Asetukset-välilehti. Poistetaan merkintä Muuta jokaisen virkkeen ensimmäinen kirjan isoksi -ruudusta.

Sanan korvaaminen toisella sanalla

Toiminto poistetaan käytöstä valitsemalla Työkalut - Automaattisen korjauksen asetukset. Avataan Korvaa-välilehti. Valitaan sanapari ja napsautetaan Poista.

Please support us!