Nimien tunnistus osoitteiksi

Solun tekstiä voidaan käyttää siihen riviin tai sarakkeeseen viittaamiseen, jossa solu on.

Laskentataulukkoesimerkki

Esimerkkitaulukossa merkkijonoa 'Column One' (solussa B2) voidaan käyttää kaavassa viittaamaan solualueeseen välillä B3 ja B5 tai merkkijonoa 'Column Two' solualueelle C2:sta C5:een. Voidaan myös käyttää merkkijonoa 'Row One' (solussa A3) solualueelle B3:sta D3:een, tai 'Row Two' solualueelle välillä B4 ja D4. Esimerkkinä solunimeä käyttävästä kaavasta on SUM('Column One'), jonka tulos on 600.

Toiminnon aktiivisuus on oletuksena. Toiminnon kytkemiseksi pois valitaan - LibreOffice Calc - Laskenta ja tyhjennetään Hae sarakkeiden ja rivien selitteet automaattisesti -valintaruutu.

Vihje-kuvake

If you want a name to be automatically recognized by Calc, the name must start with a letter and be composed of alphanumeric characters. If you enter the name in the formula yourself, enclose the name in single quotation marks ('). If a single quotation mark appears in a name, you must enter a backslash in front of the quotation mark, for example, 'Harry\'s Bar'.


Please support us!