Error Codes in LibreOffice Calc

The following table is an overview of the error messages for LibreOffice Calc. If the error occurs in the cell that contains the cursor, the error message is displayed on the Status Bar.

Virhekoodi

Virheilmoitus

Selitys

###

ei mitään

Solun leveys ei riitä sisällön esittämiseen.

#FMT

none

This value is outside of limits valid for this format

#N/A

Not Available

A result for the formula expression is not available.

501

virheellinen merkki

Kaavassa oleva merkki ei kelpaa.

502

virheellinen argumentti

Funktion argumentti ei ole kelvollinen. Esimerkiksi negatiivinen luku funktiossa SQRT(), kun pitäisi käyttää funktiota IMSQRT().

503
#NUM!

Virheellinen liukulukuoperaatio

Laskun tulos ylittää asetetut rajat, tapahtuu ylivuoto.

504

Virhe parametriluettelossa

Function parameter is not valid, for example, text instead of a number.

507, 508

Virhe: sulkeissa

Puuttuvat sulkee. Esimerkiksi aloittavat sulkeet puuttuvat, on vain päättävät.

509

puuttuva operaattori

Operaattori puuttuu, esimerkiksi "=2(3+4) * ", missä operaattori puuttuu "2" ja "(" välistä.

510

puuttuva muuttuja

Muuttuja puuttuu, esimerkiksi kun kaksi operaattoria on peräkkäin: "=1+*2".

511

puuttuva muuttuja

Funktio vaatii enemmän muuttujia kuin mitä kaavaan on kirjoitettu, esimerkiksi AND() tai OR().

512

liian pitkä kaava

Kääntäjä: kaavassa on enemmän kuin 8192 symbolia (operaattoria, muuttujaa tai sulkumerkkiä).

513

liian pitkä merkkijono

Compiler: an identifier in the formula exceeds 1024 characters (UTF-16 code points) in size. Interpreter: a result of a string operation would exceed 256M characters (UTF-16 code points, so 512MiB) in size.

514

sisäinen ylivuoto

An internal calculation stack overflow occurred.

515

Internal syntax error

Unknown error.

516

sisäinen syntaksivirhe

Laskentapinossa ei ole syntaksin vaatimaa matriisia.

517

sisäinen syntaksivirhe

Tuntematon koodi, esimerkiksi dokumentilla uudemman version funktio, jota vanhempaa versiota oleva sovellus ei tunnista.

518

sisäinen syntaksivirhe

Muuttujaa ei löydy

519
#VALUE!

No value (instead of Err:519 cell displays #VALUE!)

Kaava tuottaa määritelmään sopimattoman arvo tai kaavassa viitattu solu sisältää tekstiä numeron asemesta.

520

sisäinen syntaksivirhe

Kääntäjä tuottaa tuntematonta koodia.

521
#NULL!

No code or no intersection.

No code or no result.

522

kehäviittaus

Kaava viittaa suoraan tai epäsuorasti itseensä eikä Iteroinnit-asetus ole valittuna toiminnossa - LibreOffice Calc - Laskenta.

523

laskenta-algoritmi ei suppene

Funktiolta puuttuu tavoitearvo tai iterointi ei saavuta vähimmäismuutosta asetetulla vaiheiden määrällä.

524
#REF!

Not a valid reference (instead of Err:524 cell displays #REF!)

Kääntäjä: sarake- tai rivitunnusta ei tunnisteta. Tulkki: sarake, rivi tai taulukko, jossa viitattu solu olisi, puuttuu.

525
#NIMI?

Invalid names

An identifier could not be evaluated, for example, no valid reference, no valid function name, no column/row label, no macro, incorrect decimal separator, add-in not found.

527

sisäinen ylivuoto

Tulkki: Viittaukset, kuten solun viittaus soluun, liian sisäkkäisiä.

530

No AddIn

Interpreter: AddIn not found.

531

No Macro

Interpreter: Macro not found.

532
#JAKO/0!

jako nollalla

Jako-operaattori (/), jos nimittäjä on 0
Eräät muutkin funktiot antavat tämän virheen, esimerkiksi:
VARP, kun argumentteja ei ole
STDEVP, kun argumentteja ei ole
VAR, kun argumentteja on alle 2
STDEV, kun argumentteja on alle 2
STANDARDIZE, kun STDEV=0
NORMDIST, kun STDEV=0

533

Nested arrays are not supported

For example, ={1;{2}}

538

Error: Array or matrix size

The maximum limit for sorting has exceeded (the maximum is twice the maximum number of rows, so for 1048576 rows 2097152 entries). The same Err:538 is also used whenever a temporary matrix could not be allocated due to its size requirement.

539

Unsupported inline array content

For example, ={1+2}

540

External content disabled

A function that requires (re)loading of external sources is encountered and the user has not confirmed reloading of external sources yet.


Please support us!