Taulukkolaskennan pikanäppäimet

Huomautus-kuvake

Eräät pikanäppäimet voivat olla käyttöjärjestelmän käytössä. Nämä näppäinyhdistelmät eivät tällöin ole käytettävissä LibreOffice-pikanäppäiminä. Pyri ottamaan käyttöön eri näppäimet joko LibreOffice-ohjelmistoon valinnassa Työkalut - Mukauta - Näppäimistö tai käyttöjärjestelmään.


Syöttöriville kirjoitetulla kaavalla voidaan täyttää valittu solualue, kun painetaan +Enter. Pidetään painettuna +Enter+Vaihto, jotta syötesolun muotoilut tulisivat käyttöön koko solualueelle.

Jotta saataisiin matriisi, jossa kaikissa soluissa on sama informaatio kuin syöttörivillä, painetaan Vaihto++Enter. Matriisikaavassa yksittäisiä soluja ei voi muokata.

Kun valitaan soluja erillisiltä taulukon alueilta, painetaan -näppäintä ja vedetään hiirellä eri alueilla.

Kun valitaan useita taulukkoja yhdestä laskentataulukkoasiakirjasta, pidetään , pohjassa ja napsautetaan taulukkovälilehtien nimiä työtilan alareunassa. Yhden taulukon valitsemiseksi, pidä alhaalla Vaihto-näppäintä ja napsauta taulukon välilehden nimeä.

Pakotetun rivinvaihdon saa tehtyä solussa painamalla +Enter.

Valittujen solujen sisällön poistamiseksi painetaan Askelpalautinta. Tämä avaa Poista sisältö -valintaikkunan, jossa valitaan solujen poistettavat sisällöt. Valittujen solujen sisällön poistamiseksi ilman valintaikkunaa painetaan Delete-näppäintä.

Siirtyminen laskentataulukoissa

Pikanäppäin

Toiminto

+Home

Kohdistin siirtyy taulukon ensimmäiseen soluun (A1).

+End

Kohdistin siirtyy taulukon viimeiseen arvoja sisältävään soluun.

Home

Kohdistin siirtyy rivillä ensimmäiseen soluun.

End

Kohdistin siirtyy rivillä viimeiseen arvolliseen soluun.

Vaihto+Home

Valitaan solut kohdistetusta solusta rivin alkuun.

Vaihto+End

Valitaan solut kohdistetusta solusta rivin loppuun.

Vaihto+Page Up

Valitaan solut kohdistetusta solusta yksi sivu ylöspäin samalla sarakkeella tai laajennetaan tehtyä valintaa yksi sivu ylöspäin.

Vaihto+Page Down

Valitaan solut kohdistetusta solusta yksi sivu alaspäin samalla sarakkeella tai laajennetaan tehtyä valintaa yksi sivu alaspäin.

Shift+Space

Selects the current row or extends the existing selection to all respective rows.

+Space

Selects the current column or extends the existing selection to all respective columns.

+Shift+Space

Selects all cells in the sheet.

+Vasen nuolinäppäin

Moves the cursor leftward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the left of the cursor is empty or the cell with cursor is empty, cursor moves leftward in row to the next cell with contents. If the row on the left of the cursor is empty, the cursor moves to then first cell in the row.

+Oikea nuolinäppäin

Moves the cursor rightward to the start and end of cell blocks with contents. If the cell to the right of the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves rightward to the next cell that contains data. If the row on the right of the cursor is empty, the cursor moves to the last cell in the row.

+Ylänuolinäppäin

Moves the cursor upward to the start and end of cell blocks with data. If the cell above the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves up to the end of next cell block with data. If the column above the cursor is empty, the cursor moves up to first cell in the column.

+Alanuolinäppäin

Moves the cursor downward to the start and end of cell blocks with data. If the cell below the cursor is empty or the cursor is in an empty cell, the cursor moves down to the next cell that contains data. If the column below the cursor is empty, the cursor moves down to last cell in the column.

+Vaihto+nuolinäppäin

Selects all cells of the range created by the cursor movements using the Ctrl+Arrows key combinations. If used to select rows and columns together, a rectangular cell range is selected.

+Page Up

Siirrytään yksi taulukko vasemmalle (ylemmäksi).

Tulostuksen esikatselussa: siirtyminen edelliselle tulostesivulle.

+Page Down

Siirtyminen taulukkoon oikealla (alemmaksi).

Tulostuksen esikatselussa: siirtyminen seuraavalle tulostesivulle.

+Page Up

Siirrytään näytön verran vasemmalle.

+Page Down

Siirrytään näytön verran oikealle.

+Page Up

Lisää edellisen taulukon, jos sellainen on, nykyiseen taulukkojen valintaan. Kohdistus siirtyy edelliseen taulukkoon.

+Page Down

Lisää seuraavan taulukon, jos sellainen on, nykyiseen taulukkojen valintaan. Kohdistus siirtyy seuraavaan taulukkoon.

+ *

missä (*) on numeronäppäimistön kertomerkki

Yhtenäinen tietoalue, johon kursori liittyy, tulee valituksi. Alueen rajana on tyhjiä soluja riveissä ja sarakkeissa suorakaiteena.

+ /

missä (/) on numeronäppäimistön jakomerkki

Valitaan matriisikaava-alue, jossa kursori on.

+Plus

Lisää soluja (kuten valikosta Lisää - Soluja)

+Miinus

Poistaa soluja (kuten valikosta Muokkaa - Poista solut)

Enter (aluevalinnassa)

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General.

+ ` (katso huomautus taulukon alla)

Näyttää tai kätkee kaavat arvojen sijasta kaikissa soluissa.


note

Näppäin, jossa merkki ` on, sijaitsee "?" -merkin vieressä suomalaisessa näppäimistössä. Jos näppäintä ei ole näppäimistössä, sen tilalle voi vaihtaa toisen näppäimen: valitaan Työkalut - Mukauta ja Näppäimistö-välilehti. Valitaan "Näytä"-luokka ja "Näytä kaava" -toiminto.


Taulukkolaskennan funktionäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

+F1

Tuo esille kohdistetun solun huomautuksen.

F2

Vaihtaa muokkaustilaan ja siirtää kohdistimen solun sisällön loppuun. Painaminen uudelleen vie pois muokkaustilasta.

Jos kohdistin on syöttökentässä valintaikkunassa jossa on Pienennä-valitsin, valintaikkuna kätkeytyy ja kenttä jää näkyviin. Painamalla F2-näppäintä uudestaan tulee koko valintaikkuna näkyviin.

+F2

Avaa ohjatun funktion luonnin.

Vaihto++F2

Siirtää kohdistimen syöttöriville, jossa työstettävään soluun voidaan kirjoittaa lauseke.

+F3

Avaa Määritä nimet -valintaikkunan.

Shift++F4

Näyttää tai kätkee tietolähteiden resurssienhallinnan.

F4

Vuorottelee suhteellisia ja absoluuttisia viittauksia (esimerkiksi A1, $A$1, $A1, A$1) syöttökentässä.

F5

Näyttää tai kätkee rakenneselaimen.

Vaihto+F5

Jäljittää seuraajia.

Shift+F9

Jäljittää edeltäjiä.

Vaihto++F5

Moves the cursor from the Input line to the Sheet area box. You can also use Shift++T.

F7

Suoritetaan taulukon oikoluku.

+F7

Avaa synonyymisanaston, jos käsiteltävässä solussa on tekstiä.

F8

Kytkee päälle tai pois lisävalintatilan. Tässä tilassa nuolinäppäimet laajentavat valintaa. Samoin tekee hiiren napsautus toisessa solussa.

+F8

Korostaa arvollisia soluja.

F9

Lasketaan uudelleen työstettävän taulukon muuttuneet lausekkeet.

+Vaihto+F9

Lasketaan kaikki lausekkeet kaikissa taulukoissa (uudelleenkin).

+F9

Päivittää valitun kaavion.

Opens the Styles window where you can apply a formatting style to the contents of the cell or to the current sheet.

Vaihto+F11

Luo asiakirjamallin.

Vaihto+F11

Päivittää malleja.

F12

Ryhmittää valitun alueen.

+F12

Purkaa valitun alueen ryhmät.

+Alanuolinäppäin

Lisätään käsiteltävän rivin korkeutta (vain OpenOffice.org alkuperäiset -yhteensopivuustilassa).

+Ylänuolinäppäin

Vähennetään käsiteltävän rivin korkeutta (vain OpenOffice.org alkuperäiset -yhteensopivuustilassa).

+Alanuolinäppäin

Leventää kohdistettua saraketta.

+Vasen nuolinnäppäin

Vähentää sarakeleveyttä.

+Vaihto+nuolinäppäin

Optimoi sarakeleveyden ja rivikorkeuden valitun solun pohjalta.


Solumuotoilut pikanäppäimillä

Seuraavat solujen muotoilut on käytettävissä näppäimistöltä:

Pikanäppäin

Toiminto

+1 (ei numeronäppäimistöltä)

Avaa Solun määritteet -valintaikkunan

+Vaihto+1 (ei numeronäppäimistöltä)

Kaksi desimaalia, tuhaterotin

+Vaihto+2 (ei numeronäppäimistöltä)

Vakio tieteellinen merkintätapa

+Vaihto+3 (ei numeronäppäimistöltä)

Vakio päiväysmuoto

+Vaihto+4 (ei numeronäppäimistöltä)

Vakio valuuttamuoto

+Vaihto+5 (ei numeronäppäimistöltä)

Vakio prosenttiesitys (kaksi desimaalia)

+Vaihto+6 (ei numeronäppäimistöltä)

Oletusmuotoilu


Pivot-taulukon käyttäminen

The shortcut keys below are for the Pivot Table Layout dialog.

Näppäinyhdistelmä

Tulos

Tab

Kohdistus etenee valintaikkunassa painikkeesta ja alueesta toiseen.

Shift+Tab

Kohdistus peruuttaa valintaikkunassa painikkeesta ja alueesta toiseen.

Up Arrow

Kohdistus nousee yhden paikan valintaikkunan alueella.

Down Arrow

Kohdistus laskeutuu yhden paikan valintaikkunan alueella.

Left Arrow

Kohdistus siirtyy yhden paikan vasemmalle ikkunan osassa.

Right Arrow

Kohdistus siirtyy yhden paikan oikealle valintaikkunan alueella.

Home

Valitaan alueen ensimmäinen kohde.

End

Valitaan alueen viimeinen kohde.

and the underlined character in the label "Row Fields"

Copies or moves the current field into the "Row Fields" area.

and the underlined character in the label "Column Fields"

Copies or moves the current field into the "Column Fields" area.

and the underlined character in the label "Data Fields"

Copies or moves the current field into the "Data Fields" area.

and the underlined character in the label "Filters"

Copies or moves the current field into the "Filters" area.

+Up Arrow

Nostaa kohdistettua kenttää yhden sijan.

+Down Arrow

Alentaa kohdistettua kenttää yhden sijan.

+Left Arrow

Siirtää kenttää sijan vasemmalle.

+Right Arrow

Siirtää kohdistettua kenttää sijan oikealle.

+Home

Siirtää kohdistetun kentän ensimmäiselle sijalle.

+End

Siirtää kohdistetun kentän viimeiseksi.

Delete

Poistaa käsiteltävän kentän alueelta.


Please support us!