Taulukkolaskennan pikanäppäimet

Huomautus-kuvake

Eräät pikanäppäimet voivat olla käyttöjärjestelmän käytössä. Nämä näppäinyhdistelmät eivät tällöin ole käytettävissä LibreOffice-pikanäppäiminä. Pyri ottamaan käyttöön eri näppäimet joko LibreOffice-ohjelmistoon valinnassa Työkalut - Mukauta - Näppäimistö tai käyttöjärjestelmään.


To fill a selected cell range with the formula that you entered on the Input line, press +Enter.

Jotta saataisiin matriisi, jossa kaikissa soluissa on sama informaatio kuin syöttörivillä, painetaan Vaihto++Enter. Matriisikaavassa yksittäisiä soluja ei voi muokata.

Kun valitaan soluja erillisiltä taulukon alueilta, painetaan -näppäintä ja vedetään hiirellä eri alueilla.

Kun valitaan useita taulukkoja yhdestä laskentataulukkoasiakirjasta, pidetään , pohjassa ja napsautetaan taulukkovälilehtien nimiä työtilan alareunassa. Yhden taulukon valitsemiseksi, pidä alhaalla Vaihto-näppäintä ja napsauta taulukon välilehden nimeä.

To insert a manual line break in a cell, click in the cell, and then press +Enter.

Valittujen solujen sisällön poistamiseksi painetaan Askelpalautinta. Tämä avaa Poista sisältö -valintaikkunan, jossa valitaan solujen poistettavat sisällöt. Valittujen solujen sisällön poistamiseksi ilman valintaikkunaa painetaan Delete-näppäintä.

Siirtyminen laskentataulukoissa

Pikanäppäin

Toiminto

+Home

Kohdistin siirtyy taulukon ensimmäiseen soluun (A1).

+End

Kohdistin siirtyy taulukon viimeiseen arvoja sisältävään soluun.

Home

Kohdistin siirtyy rivillä ensimmäiseen soluun.

End

Moves the cursor to the last cell that contains values in the current row.

Vaihto+Home

Valitaan solut kohdistetusta solusta rivin alkuun.

Vaihto+End

Selects all cells from the current cell to the last cell that contains values in the current row.

Vaihto+Page Up

Valitaan solut kohdistetusta solusta yksi sivu ylöspäin samalla sarakkeella tai laajennetaan tehtyä valintaa yksi sivu ylöspäin.

Vaihto+Page Down

Valitaan solut kohdistetusta solusta yksi sivu alaspäin samalla sarakkeella tai laajennetaan tehtyä valintaa yksi sivu alaspäin.

Shift+Space

Selects the current row or extends the existing selection to all respective rows.

+Space

Selects the current column or extends the existing selection to all respective columns.

+Shift+Space

Selects all cells in the sheet.

+Vasen nuolinäppäin

Moves the cursor leftward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the left of the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves leftward in the current row until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same row to the left of the cursor are empty, the cursor moves to the first cell in the row.

+Oikea nuolinäppäin

Moves the cursor rightward to the start and end of cell blocks with data. If the cell to the right of the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves rightward in the current row until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same row to the right of the cursor are empty, the cursor moves to the last cell in the row.

+Ylänuolinäppäin

Moves the cursor upward to the start and end of cell blocks with data. If the cell above the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves upward in the current column until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same column above the cursor are empty, the cursor moves to the first cell in the column.

+Alanuolinäppäin

Moves the cursor downward to the start and end of cell blocks with data. If the cell below the cursor is empty or the cell with the cursor is empty, the cursor moves downward in the current column until it reaches the next cell with contents. If all cells in the same column below the cursor are empty, the cursor moves to the last cell in the column.

+Vaihto+nuolinäppäin

Selects all cells of the range created by the cursor movements using the +Arrows key combinations. If used to select rows and columns together, a rectangular cell range is selected. If the cursor is in an empty cell, the selection will stretch from the current cell up to the first cell with value in the direction of the arrow pressed.

+Page Up

Siirrytään yksi taulukko vasemmalle (ylemmäksi).

Tulostuksen esikatselussa: siirtyminen edelliselle tulostesivulle.

+Page Down

Siirtyminen taulukkoon oikealla (alemmaksi).

Tulostuksen esikatselussa: siirtyminen seuraavalle tulostesivulle.

+Page Up

Siirrytään näytön verran vasemmalle.

+Page Down

Siirrytään näytön verran oikealle.

+Page Up

Lisää edellisen taulukon, jos sellainen on, nykyiseen taulukkojen valintaan. Kohdistus siirtyy edelliseen taulukkoon.

+Page Down

Lisää seuraavan taulukon, jos sellainen on, nykyiseen taulukkojen valintaan. Kohdistus siirtyy seuraavaan taulukkoon.

+ *

missä (*) on numeronäppäimistön kertomerkki

Yhtenäinen tietoalue, johon kursori liittyy, tulee valituksi. Alueen rajana on tyhjiä soluja riveissä ja sarakkeissa suorakaiteena.

+ /

missä (/) on numeronäppäimistön jakomerkki

Valitaan matriisikaava-alue, jossa kursori on.

+Plus

Lisää soluja (kuten valikosta Lisää - Soluja)

+Miinus

Poistaa soluja (kuten valikosta Muokkaa - Poista solut)

Enter (aluevalinnassa)

Moves the cursor down one cell in a selected range. To specify the direction that the cursor moves, choose - LibreOffice Calc - General and change the option in Press Enter to move selection.

Enter (after copying cell contents)

If cell contents have just been copied to the clipboard and no additional editing has been done in the current file, then pressing Enter will paste clipboard contents to the current cursor position.

Shift+Enter

If the clipboard contains cell contents and no editing has been done in the file, then Shift+Enter has the same behavior as Enter and pastes clipboard contents to the current cursor position.

If no cells are selected, Shift+Enter moves the cursor to the opposite direction defined in the option Press Enter to move selection found in - LibreOffice Calc - General.

If a range of cells is selected, Shift+Enter moves the cursor inside the current selection to the opposite direction defined in the option Press Enter to move selection.

+ ` (katso huomautus taulukon alla)

Näyttää tai kätkee kaavat arvojen sijasta kaikissa soluissa.


note

Näppäin, jossa merkki ` on, sijaitsee "?" -merkin vieressä suomalaisessa näppäimistössä. Jos näppäintä ei ole näppäimistössä, sen tilalle voi vaihtaa toisen näppäimen: valitaan Työkalut - Mukauta ja Näppäimistö-välilehti. Valitaan "Näytä"-luokka ja "Näytä kaava" -toiminto.


Copying and Renaming Sheets

The sheet tabs used to navigate between sheets can be clicked in combination with keyboard keys to perform the following operations:

Shortcut Keys

Effect

+ Drag sheet tab

Creates a copy of the sheet whose tab was clicked. The copied sheet is placed at the position where the mouse button was released.

+ Click sheet tab

Makes the sheet name editable. Edit the sheet name and press Enter when finished.


Taulukkolaskennan funktionäppäimet

Pikanäppäin

Toiminto

+F1

Tuo esille kohdistetun solun huomautuksen.

F2

With a cell selected, press F2 to open cell contents for editing. If the cell contains a formula, use arrow keys to navigate the sheet to easily enter range addresses into the formula.

Press F2 again to enable the use of arrow keys to move the cursor in the formula text.

Each additional use of the F2 shortcut switches between the two states previously described.

Some dialog boxes have input fields with a Shrink button. Pressing F2 with the cursor inside such field causes the Shrink command to be executed.

+F2

Avaa ohjatun funktion luonnin.

Vaihto++F2

Siirtää kohdistimen syöttöriville, jossa työstettävään soluun voidaan kirjoittaa lauseke.

+F3

Avaa Määritä nimet -valintaikkunan.

Shift++F4

Näyttää tai kätkee tietolähteiden resurssienhallinnan.

F4

Vuorottelee suhteellisia ja absoluuttisia viittauksia (esimerkiksi A1, $A$1, $A1, A$1) syöttökentässä.

F5

Näyttää tai kätkee rakenneselaimen.

Vaihto+F5

Jäljittää seuraajia.

Shift+F9

Jäljittää edeltäjiä.

Vaihto++F5

Moves the cursor from the Input line to the Sheet area box. You can also use Shift++T.

F7

Suoritetaan taulukon oikoluku.

+F7

Avaa synonyymisanaston, jos käsiteltävässä solussa on tekstiä.

F8

Kytkee päälle tai pois lisävalintatilan. Tässä tilassa nuolinäppäimet laajentavat valintaa. Samoin tekee hiiren napsautus toisessa solussa.

+F8

Korostaa arvollisia soluja.

F9

Lasketaan uudelleen työstettävän taulukon muuttuneet lausekkeet.

+Vaihto+F9

Lasketaan kaikki lausekkeet kaikissa taulukoissa (uudelleenkin).

+F9

Päivittää valitun kaavion.

Opens the Styles window where you can apply a formatting style to the contents of the cell or to the current sheet.

Vaihto+F11

Luo asiakirjamallin.

Vaihto+F11

Päivittää malleja.

F12

Ryhmittää valitun alueen.

+F12

Purkaa valitun alueen ryhmät.

+Alanuolinäppäin

Lisätään käsiteltävän rivin korkeutta (vain OpenOffice.org alkuperäiset -yhteensopivuustilassa).

+Ylänuolinäppäin

Vähennetään käsiteltävän rivin korkeutta (vain OpenOffice.org alkuperäiset -yhteensopivuustilassa).

+Alanuolinäppäin

Leventää kohdistettua saraketta.

+Vasen nuolinnäppäin

Vähentää sarakeleveyttä.

+Vaihto+nuolinäppäin

Optimoi sarakeleveyden ja rivikorkeuden valitun solun pohjalta.


Solumuotoilut pikanäppäimillä

Seuraavat solujen muotoilut on käytettävissä näppäimistöltä:

Pikanäppäin

Toiminto

+1 (ei numeronäppäimistöltä)

Avaa Solun määritteet -valintaikkunan

+Vaihto+1 (ei numeronäppäimistöltä)

Kaksi desimaalia, tuhaterotin

+Vaihto+2 (ei numeronäppäimistöltä)

Vakio tieteellinen merkintätapa

+Vaihto+3 (ei numeronäppäimistöltä)

Vakio päiväysmuoto

+Vaihto+4 (ei numeronäppäimistöltä)

Vakio valuuttamuoto

+Vaihto+5 (ei numeronäppäimistöltä)

Vakio prosenttiesitys (kaksi desimaalia)

+Vaihto+6 (ei numeronäppäimistöltä)

Oletusmuotoilu


Pivot-taulukon käyttäminen

The shortcut keys below are for the Pivot Table Layout dialog.

Näppäinyhdistelmä

Tulos

Tab

Kohdistus etenee valintaikkunassa painikkeesta ja alueesta toiseen.

Shift+Tab

Kohdistus peruuttaa valintaikkunassa painikkeesta ja alueesta toiseen.

Up Arrow

Kohdistus nousee yhden paikan valintaikkunan alueella.

Down Arrow

Kohdistus laskeutuu yhden paikan valintaikkunan alueella.

Left Arrow

Kohdistus siirtyy yhden paikan vasemmalle ikkunan osassa.

Right Arrow

Kohdistus siirtyy yhden paikan oikealle valintaikkunan alueella.

Home

Valitaan alueen ensimmäinen kohde.

End

Valitaan alueen viimeinen kohde.

and the underlined character in the label "Row Fields"

Copies or moves the current field into the "Row Fields" area.

and the underlined character in the label "Column Fields"

Copies or moves the current field into the "Column Fields" area.

and the underlined character in the label "Data Fields"

Copies or moves the current field into the "Data Fields" area.

and the underlined character in the label "Filters"

Copies or moves the current field into the "Filters" area.

+Up Arrow

Nostaa kohdistettua kenttää yhden sijan.

+Down Arrow

Alentaa kohdistettua kenttää yhden sijan.

+Left Arrow

Siirtää kenttää sijan vasemmalle.

+Right Arrow

Siirtää kohdistettua kenttää sijan oikealle.

+Home

Siirtää kohdistetun kentän ensimmäiselle sijalle.

+End

Siirtää kohdistetun kentän viimeiseksi.

Delete

Poistaa käsiteltävän kentän alueelta.


Please support us!