Lisää

Napsautettaessa kuvakkeen viereistä nuolivalitsinta avautuu Lisää-palkki, jolla voidaan lisätä kuvia ja erikoismerkkejä käsiteltävään taulukkoon.

Työkalut-palkin kuvake:

Lisää-kuvake, jossa kolme eri kuvioa

Lisää

Seuraavat kuvakkeet ovat valittavissa:

Irrallinen kehys

Käsiteltävään asiakirjaan lisätään irrallinen kehys. Irrallisia kehyksiä käytetään HTML-asiakirjoissa toisen asiakirjan sisällön esittämiseen.

Icon Floating frame

Irrallinen kehys

Merkki

Allows a user to insert characters from the range of symbols found in the installed fonts.

Icon Special character

Erikoismerkki

Tiedostosta

Opens a file selection dialog to insert an image into the current document.

Icon Image

Image

Ääni tai video

Asiakirjaan lisätään video- tai äänitiedosto.

Icon Media

Media / Audio or Video

Kaava

Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Icon Insert Formula Object

Insert Formula Object

Lisää kaavio

Icon Chart

Kaavio

OLE-objekti

Insert OLE Object

Inserts an OLE object into the current document. The OLE object is inserted as a link or an embedded object.

Icon OLE object

OLE-objekti

Please support us!