Graphic

Opens a submenu to edit the properties of the selected object.

Sijainti ja koko

Valittua objektia muutetaan kooltaan, siirretään, kierretään tai kallistetaan.

Viiva

Tehdään valitun viivan muotoiluasetukset.

Alue

Asetetaan valitun piirrosobjektin täyttöominaisuudet.

Define Text Attributes

Sets the layout and anchoring properties for text in the selected drawing or text object.

Points

Switches Edit Points mode for an inserted freeform line on and off.

Please support us!