Cell Styles

Toiminnon käyttäminen:


Järjestelytyökalu

Tehdään valitun tyylin asetukset.

Määrätään käytettävä muotoilu ja fontti.

Tasaus

Tehdään valitun solun, tai solujen, sisällön tasausasetukset.

Aasialaiset merkit

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Languages and Locales - General in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Reunat

Asetetaan valittujen objektien reuna Writerissa tai Calcissa.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Cell Protection

Defines protection options for selected cells.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!