UNO Objects, Functions and Services

Functions, objects and services of Unified Network Objects (UNO).

BasicLibraries Object

CreateUnoStruct Function

Luodaan Uno-struktuurityypin ilmentymä.

CreateUnoService Function

Toteutetaan Uno-palvelu ProcessServiceManagerin kera.

CreateUnoDialog Function

Funktiolla luodaan Basicin Uno-olio, joka edustaa Uno-valintaikkunan ohjausobjektia ajonaikaisesti Basicissa.

CreateUnoListener Function

CreateUnoListener luo kuuntelijailmentymän.

CreateUnoValue Function

CreateUnoValue palauttaa olion, joka esittää rajatusti tyypitetyn arvon, joka perustuu Uno-tyyppijärjestelmään.

CreateObject Function

CreateObject luo UNO-olion. Windowsissa voidaan luoda myös OLE-objekti.

Tämä metodi luo ilmentymän, jonka tyyppi välitetään parametrissä.

EqualUnoObjects Function

EqualUnoObjects palauttaa arvon True, jos kaksi määrättyä Basic Uno-oliota edustavat samaa Uno-olion ilmentymää.

CreateUnoService Function

Toteutetaan Uno-palvelu ProcessServiceManagerin kera.

DialogLibraries Object

GetDefaultContext Function

GetDefaultContext palauttaa prosessin palvelutehtaan (factory) oletussisällön, jos se on olemassa, muuten palauttaa null-viitteen. (null tarkoittaa tyhjää)

GetProcessServiceManager Function

Funktio palauttaa ProcessServiceManagerin (keskeinen Uno-palvelujen hallinnointiväline).

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (LibreOffice Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

HasUnoInterfaces Function

HasUnoInterfaces tutkii, tukeeko Basic Uno-olio tiettyjä Uno-rajapintoja.

IsUnoStruct Function

IsUnoStruct palauttaa arvon True, jos annettu objekti on Uno-struktuuri.

StarDesktop object

The StarDesktop object represents LibreOffice application. Some routines or user interface objects such as current window can be used via StarDesktop.

ThisComponent Object

Addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. ThisComponent is used in Basic, where it represents the current document. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

note

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org


Please support us!