UNO Objects, Functions and Services

Functions, objects and services of Unified Network Objects (UNO).

LibreOffice Global Objects

StarDesktop object

The StarDesktop object represents LibreOffice application. Some routines or user interface objects such as current window can be used via StarDesktop.

GetDefaultContext Function

GetDefaultContext palauttaa prosessin palvelutehtaan (factory) oletussisällön, jos se on olemassa, muuten palauttaa null-viitteen. (null tarkoittaa tyhjää)

GetProcessServiceManager Function

Funktio palauttaa ProcessServiceManagerin (keskeinen Uno-palvelujen hallinnointiväline).

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (LibreOffice Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

Active document Objects

The following objects can be used from the active document.

BasicLibraries Object

DialogLibraries Object

ThisComponent Object

ThisComponent represents the current document in Basic macros. It addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

ThisDatabaseDocument object

ThisDatabaseDocument addresses the active Base document whose properties can be read and set, and whose methods can be called.

ThisDatabaseDocument returns an object of type com.sun.star.sdb.XOfficeDatabaseDocument.

UNO Methods

Use the following methods to manage or query Unified Network Objects (UNO).

CreateUnoStruct Function

Luodaan Uno-struktuurityypin ilmentymä.

CreateUnoService Function

Instantiates a Uno service with the ProcessServiceManager.

CreateUnoDialog Function

Funktiolla luodaan Basicin Uno-olio, joka edustaa Uno-valintaikkunan ohjausobjektia ajonaikaisesti Basicissa.

CreateUnoListener Function

CreateUnoListener luo kuuntelijailmentymän.

CreateUnoValue Function

CreateUnoValue palauttaa olion, joka esittää rajatusti tyypitetyn arvon, joka perustuu Uno-tyyppijärjestelmään.

CreateObject Function

CreateObject luo UNO-olion. Windowsissa voidaan luoda myös OLE-objekti.

Tämä metodi luo ilmentymän, jonka tyyppi välitetään parametrissä.

EqualUnoObjects Function

Returns True if the two specified Basic variables represent the same Uno object instance.

CreateUnoService Function

Instantiates a Uno service with the ProcessServiceManager.

HasUnoInterfaces Function

HasUnoInterfaces tutkii, tukeeko Basic Uno-olio tiettyjä Uno-rajapintoja.

IsUnoStruct Function

IsUnoStruct palauttaa arvon True, jos annettu objekti on Uno-struktuuri.

note

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org


Please support us!