Basic-kehitysympäristön pikanäppäimet

Basic IDE-kehitysympäristössä on käytettävissä seuraavat pikanäppäimet:

Toiminto

Pikanäppäin

Run code starting from the first line, or from the current breakpoint, if the program stopped there before.

F5

Stop

Vaihto+F5

Add watch for the variable at the cursor.

F7

Suoritus askel kerrallaan jokaisen lauseen kautta, alkaen ensimmäiseltä ohjelmariviltä tai keskeytyneestä lauseesta jatkaen.

F8

Single step as with F8, but a function call is considered to be only one statement.

Vaihto+F8

Set or remove a breakpoint at the current line or all breakpoints in the current selection.

F9

Enable/disable the breakpoint at the current line or all breakpoints in the current selection.

Vaihto+F9


Suoritettava makro voidaan keskeyttää pikanäppäimellä Vaihto++Q myös Basic IDE:n ulkopuolelta. Jos ollaan Basic IDE:ssä ja makro pysähtyy keskeytyskohtaan, Vaihto++Q pysäyttää makron suorituksen, mutta se on havaittavissa vasta, kun seuraavan kerran painetaan F5, F8, tai Vaihto+F8.

Please support us!