Makro

Valitse suoritettava makro, joka käynnistetään, kun valitaan kuva, kehys tai OLE-objekti. Riippuen valitusta objektista, toiminto löytyy joko Objekti-valintaikkunasta Makro-välilehdeltä, tai Makron valinta -valintaikkunasta.

Tapahtuma

Luettelossa on tapahtumat, jotka ovat tärkeitä makroille, jotka ovat nykyään liitetty valittuun objektiin.

Seuraavassa taulukossa on kuvattu makrot ja tapahtumat, jotka voivat olla kytketty objekteihin asiakirjassa.

Tapahtuma

Tapahtuman liipaisin

OLE-objekti

Kuvat

Kehys

Automaattinen teksti

Kuvakartan alue

Hyperlinkki

Objektia napsautetaan

Objekti on valittu.

Hiiri objektin kohdalla

Hiiri liikkuu objektin yli.

Käynnistä hyperlinkki

Objektiin liittyvää hyperlinkkiä on napsautettu.

Hiiri poistuu objektista

Hiiri siirtyy objektista pois.

Kuvan lataus onnistunut

Kuvia on ladattu onnistuneesti.

Kuvan lataus päättynyt

Käyttäjä on keskeyttänyt kuvan lataamisen (esimerkiksi, kun sivua ladataan).

Virhe kuvan latauksessa

Kuvaa ei onnistuttu lataamaan, esimerkiksi jos sitä ei löytynyt.

Aakkosnumeeristen merkkien syöttö

Teksti syötetään näppäimistöltä.

Muiden kuin aakkosnumeeristen merkkien syöttö

Tulostumattomia merkkejä on syötetty näppäimistöltä, esimerkiksi sarkaimia tai rivinvaihtoja.

Muuta kehyksen kokoa

Kehyksen kokoa on muutettu hiirellä.

Siirrä kehystä

Kehystä on siirretty hiirellä.

Ennen automaattisen tekstin lisäämistä

Ennen kuin tekstilohko on lisätty.

Automaattisen tekstin lisäämisen jälkeen

Sen jälkeen, kun tekstilohko on lisätty.


Makrot

Valitse makro, joka suoritetaan, kun valittu tapahtuma sattuu.

Kehykset tekevät mahdolliseksi linkittää tapahtumia funktioon, niin että funktio voi määrätä, käsitteleekö tapahtuman se LibreOffice Writer.

Luokka

Luettelo esittää avoimet LibreOffice-asiakirjat ja -sovellukset. Napsauta sen paikan nimeä, jonne haluta tallentaa makrot.

Makron nimi

Luettelo esittää käytettävissä olevat makrot. Napsauta makroa, jonka haluat liittää valittuun objektiin.

Kytke

Kytketään valittu makro määrättyyn tapahtumaan. Kytketty makro asetetaan tapahtuman jälkeen.

Poista

Poistetaan makro, joka on kytketty valittuun kohteeseen.

Makron valinta

Valitaan kytkettävä makro.

Please support us!