CreateObject Function

CreateObject luo UNO-olion. Windowsissa voidaan luoda myös OLE-objekti.

Tämä metodi luo ilmentymän, jonka tyyppi välitetään parametrissä.

Syntax:

oObj = CreateObject( type )

Example:


Type address
    Name1 As String
    City As String
End Type
 
Sub main
    myaddress = CreateObject("address")
    MsgBox IsObject(myaddress)
End Sub

Please support us!