CreateUnoDialog Function

Funktiolla luodaan Basicin Uno-olio, joka edustaa Uno-valintaikkunan ohjausobjektia ajonaikaisesti Basicissa.

Valintaikkunat on määritelty valintaikkunakirjastoissa. Jotta valintaikkunan voisi esittää, on luotava "elävä" valintaikkuna kirjastosta.

See Esimerkkejä.

Syntaksi:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Esimerkki:


  ' Haetaan valintaikkunan kuvaus valintaikkunakirjastosta
  oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
  ' Generate "live" dialog
  oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
  ' esitetään "elävä" valintaikkuna
  oDlgControl.execute

Please support us!