GetProcessServiceManager Function

Funktio palauttaa ProcessServiceManagerin (keskeinen Uno-palvelujen hallinnointiväline).

Tätä funktiota tarvitaan, kun halutaan toteuttaa palvelu käyttäen CreateInstanceWithArguments-toimintoa.

Syntaksi:

oServiceManager = GetProcessServiceManager()

Esimerkki:


    oServiceManager = GetProcessServiceManager()
    oIntrospection = oServiceManager.createInstance("com.sun.star.beans.Introspection");
    ' this is the same as the following statement:
    oIntrospection = CreateUnoService("com.sun.star.beans.Introspection")

Please support us!