TwipsPerPixelY Function

TwipsPerPixelY palauttaa sen twip-yksiköiden lukumäärän, joka vastaa kuvapisteen korkeutta.

Syntaksi:


n = TwipsPerPixelY

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Esimerkki:


Sub ExamplePixelTwips
    MsgBox "" & TwipsPerPixelX() & " twip-yksikköä * " & TwipsPerPixelY() & " twip-yksikköä",0,"Kuvapiste l*k"
End Sub

Please support us!