GetSolarVersion Function

GetSolarVersion palauttaa nykyisen LibreOffice-version sisäisen numeron.

Syntaksi:


s = GetSolarVersion

Palautusarvo:

merkkijono (String)

Esimerkki:


Sub ExampleGetSolarVersion
Dim sSep As String
    sSep = GetSolarVersion
    MsgBox sSep,64,""Ohjelmiston sisäinen versionumero"
End Sub

Please support us!