GetSystemTicks Function

GetSystemTicks palauttaa järjestelmän kellojaksojen lukumäärän. Funktiota voi käyttää tiettyjen prosessien optimointiin.

Syntaksi:


GetSystemTicks()

Palautusarvo:

Long

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " kellojaksoa" ,0,"Tauko kesti"
End Sub

Please support us!