Wait Statement

Wait-lause keskeyttää ohjelman suorituksen millisekunneissa määritetyksi ajaksi.

Syntax:

Wait millisekunnit

Parameters:

Millisekunnit: numeerinen lauseke, joka antaa ajan (millisekunneissa), joka odotetaan ennen kuin ohjelmaa jatketaan.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Example:


Sub ExampleWait
Dim lTick As Long
    lTick = GetSystemTicks()
    Wait 2000
    lTick = (GetSystemTicks() - lTick)
    MsgBox "" & lTick & " kellojaksoa" ,0,"Tauko kesti"
End Sub

Please support us!