Shell Function

Shell aloittaa toisen sovelluksen ja mÀÀrittelee vastaavan ikkunatyylin, mikÀli tarpeen.

Syntaksi

Shell (polun_nimi As String[, ikkunatyyli As Integer][, param1 As String][, bSync])

Parametri:

Polun_nimi

KÀynnistettÀvÀn ohjelman koko nimi ja polku.

Ikkunatyyli

Ikkunatyyli on valinnainen kokonaislukulauseke, joka mÀÀrittÀÀ suoritettavan ohjelman ikkunan tyylin. Seuraavat arvot ovat kÀytettÀvissÀ:

0

kohdistus piilossa olevassa ohjelmaikkunassa

1

kohdistus vakiokokoisessa ohjelmaikkunassa

2

kohdistus pienennetyssÀ ohjelmaikkunassa

3

kohdistus suurennetussa ohjelmaikkunassa

4

vakiokokoinen ohjelmaikkuna, ei kohdistusta

6

pienennetty ohjelmaikkuna, kohdistus sÀilyy aktiivisessa ikkunassa

10

TÀysruutunÀyttö


Param1

Param1 on mikÀ tahansa merkkijono lauseke, joka mÀÀrittÀÀ vÀlitettÀvÀn komentorivin.

bSync

Jos tÀmÀ parametri asetetaan true-arvoksi, Shell-komento ja kaikki LibreOffice-ohjelmiston tehtÀvÀt odottavat, kunnes shell-prosessi on pÀÀttynyt. Kun parametri on false-arvoinen, shell-funktio palaa vÀlittömÀsti. Oletusarvona on false.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

53 Tiedostoa ei löydy

73 Ei kÀytössÀ

Esimerkki


Sub ExampleShellForWin
    Shell("c:\windows\calc.exe",2)
End Sub

Please support us!