Len Function

Len palauttaa merkkien määrän merkkijonossa tai tavujen määrän, joka tarvitaan muuttujan tallentamiseen.

Syntaksi:


Len (teksti1 As String)

Palautusarvo:

Long

Parametrit:

Teksti1: mikä tahansa merkkijonolauseke tai muun tyyppinen muuttuja.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleLen
Dim sText as String
    sText = "Las Vegas"
    MsgBox Len(sText) ' 9
End Sub

Please support us!