Merkkijonon pituuden muuttaminen

Oheisilla funktioilla määritetään merkkijonojen pituutta ja vertaillaan merkkijonoja.

InStr Function

InStr palauttaa merkkijonon sijainnin toisessa merkkijonossa.

Len Function

Len palauttaa merkkien määrän merkkijonossa tai tavujen määrän, joka tarvitaan muuttujan tallentamiseen.

StrComp Function

StrComp vertaa kahta merkkijonoa ja palauttaa kokonaislukuarvon, joka edustaa vertailun tulosta.

Please support us!