ConvertFromURL Function

ConvertFromURL muuntaa tiedosto-URL:än järjestelmän tiedostonimeksi.

Syntaksi:


ConvertFromURL(tiedostonimi1)

Paluuarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

Tiedostonimi1: tiedoston nimi merkkijonona.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


    systemFile$ = "c:\folder\mytext.txt"
    url$ = ConvertToURL( systemFile$ )
    print url$
    systemFileAgain$ = ConvertFromURL( url$ )
    print systemFileAgain$

Please support us!