UCase Function

Ucase muuntaa kaikki pienet kirjaimet ISOIKSI kirjaimiksi.

Katso myös: Funktio LCase

Syntax:

UCase (teksti1 As String)

Return value:

merkkijono (String)

Parameters:

Teksti1: mikä tahansa muunnettava merkkijonolauseke.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Example:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' palauttaa "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' palauttaa "LAS VEGAS"
End Sub

Please support us!