UCase Function

Ucase muuntaa kaikki pienet kirjaimet ISOIKSI kirjaimiksi.

Katso myös: Funktio LCase

Syntaksi:

UCase (teksti1 As String)

Paluuarvo:

String

Parametrit:

Teksti1: mikä tahansa muunnettava merkkijonolauseke.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

Please support us!