RSet Statement

Rset-lause kohdistaa merkkijonon oikealle merkkijonomuuttujassa tai kopioi käyttäjän määrittämän muuttujan toiseen.

Syntaksi:


RSet teksti1 As String = teksti2 tai LSet muuttuja1 = muuttuja2

Parametrit:

Teksti1: mikä tahansa merkkijonomuuttuja.

Teksti2: merkkijonolause, joka kohdistetaan oikealle merkkijonomuuttujassa.

Muuttuja1: käyttäjän määrittämä muuttuja, joka on kohteena kopioitavalle muuttujalle.

Muuttuja2: se käyttäjän määrittämää tyyppiä olevan muuttuja, joka kopioidaan toiseen muuttujaan.

Jos merkkijono on lyhyempi kuin merkkijonomuuttuja, RSet kohdistaa merkkijonon oikealle muuttujaan. Jäljelle jääneet merkit vaihdetaan välilyönneiksi. Jos merkkijono on pitempi kuin merkkijonomuuttuja, merkit, jotka ylittävät muuttujan pituuden katkaistaan ja vain jäljelle jääneet merkit kopioidaan muuttujaan, jolloin ne tulevat samalla oikealle keskitetyiksi.

RSet-lausetta voidaan käyttää myös käyttäjän määrittämää tyyppiä oleva muuttujan arvon sijoittamiseen toiseen samanlaiseen muuttujaan.

Seuraavassa esimerkissä käytetään RSet- ja LSet-lauseita merkkijonon vasemmalle ja oikealle kohdistukseen.

Esimerkki:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Kohdistetaan "SBX" oikealle 40-merkkisessä kohdemerkkijonossa
  ' Korvaa asteriskit välilyönneillä
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Kohdistetaan "SBX" vasemmalle 40-merkkisessä kohdemerkkijonossa
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Please support us!