Right Function

Right palauttaa merkkijonolausekkeesta "n" kappaletta merkkejä oikealta lukien.

Katso myös: funktio Left.

Syntaksi:


Right (teksti1 As String, n As Long)

Palautusarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

Teksti1: Mikä tahansa merkkijonolauseke, josta palautetaan merkkejä oikealta lukien.

N: numeerinen lauseke, joka määrittää kuinka monta merkkiä halutaan palauttaa. Jos n = 0, palautetaan merkkijono, jonka pituus on nolla. Suurin sallittu arvo on 65535.

Seuraava esimerkkiohjelma muuntaa päivämäärän muodosta YYYY-MM-DD US-päivämäärämuotoon (MM/DD/YYYY).

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Ole hyvä ja anna päivämäärä kansainvälisessä muodossa 'VVVV-KK-PP'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Please support us!