Mid Function, Mid Statement

Mid-funktio palauttaa määrätyn osan merkkijonolausekkeesta. Mid-lause korvaa osan merkkijonosta toisella merkkijonolla.

Syntaksi:


Mid (teksti1 As String, alku1 As Long [, pituus1 As Long]) tai Mid (teksti1 As String, alku1 As Long , pituus1 As Long, teksti2 As String)

Paluuarvo:

merkkijono (String, vain funktiolla)

Parametrit:

Teksti1: mikä tahansa muutettava merkkijonolauseke.

Start: Numeric expression that indicates the character position within the string where the string portion that you want to replace or to return begins. The minimum allowed value is 1. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Length: Numeric expression that returns the number of characters that you want to replace or return. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Jos Mid-funktion pituus-parametri jätetään pois, teksti1:n kaikki merkit alusta loppuun palautetaan funktiossa.

Jos pituus-parametrin arvo Mid-lauseessa on vähempi kuin korvaavan teksti2:n pituus, teksti2 lyhennetään lopusta määritettyyn pituuteen.

Teksti2: merkkijono, joka korvaa osan teksti1:stä (Mid-lauseessa).

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Ole hyvä ja anna päivämäärä kansainvälisessä muodossa 'VVVV-KK-PP'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Please support us!