LSet Statement

Lset-lause kohdistaa merkkijonon vasemmalle merkkijonomuuttujassa tai kopioi käyttäjän määrittämän muuttujan toiseen käyttäjän määrittämään muuttujaan.

Syntaksi:


LSet muuttuja1 As String = teksti1 tai LSet muuttuja2 = muuttuja3

Parametrit:

Muuttuja1: mikä tahansa merkkijonomuuttuja, joka sisältää (osa)merkkijonon, joka tasataan vasemmalle.

Teksti1: merkkijono, joka kohdistetaan merkkijonomuuttujaan vasemmalle.

Muuttuja2: sen käyttäjän määrittämää tyyppiä olevan muuttuja, johon kopioidaan.

Muuttuja3: sen käyttäjän määrittämää tyyppiä olevan muuttuja, joka kopioidaan.

Jos teksti1 on lyhyempi kuin muuttuja1, LSet kohdistaa teksti1:n vasemmalle muuttuja1:een. Jäljelle jäävä tila täytetään välilyönneillä. Jos merkkijono on pitempi kuin merkkijonomuuttuja, merkit kopioidaan vasemmalta alkaen vain muuttujan pituuteen asti. LSet-lauseella voidaan kopioida myös käyttäjän määrittämää tyyppiä oleva muuttuja toiseen samanlaiseen.

Esimerkki:


Sub ExampleRLSet
Dim sVar As String
Dim sExpr As String
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Kohdistetaan "SBX" oikealle 40-merkkisessä kohdemerkkijonossa
  ' Korvaa asteriskit välilyönneillä
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123457896"
  RSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(40,"*")
  sExpr = "SBX"
  ' Kohdistetaan "SBX" vasemmalle 40-merkkisessä kohdemerkkijonossa
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
  sVar = String(5,"*")
  sExpr = "123456789"
  LSet sVar = sExpr
  Print ">"; sVar; "<"
End Sub

Please support us!