Left Function

Left palauttaa määritellyn määrän merkkijonolausekkeen merkkejä vasemmalta lukien.

Syntaksi:


Left (teksti1 As String, n As Long)

Paluuarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

Teksti1: Mikä tahansa merkkijonolauseke, josta palautetaan merkkejä vasemmalta lukien.

n: Numeric expression that specifies the number of characters that you want to return. If n = 0, a zero-length string is returned. The maximum allowed value is 2,147,483,648.

Seuraava esimerkki muuntaa päivämäärän muodosta VVVV.KK.PP muotoon MM/DD/YYYY.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleUSDate
Dim sInput As String
Dim sUS_date As String
  sInput = InputBox("Ole hyvä ja anna päivämäärä kansainvälisessä muodossa 'VVVV-KK-PP'")
  sUS_date = Mid(sInput, 6, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Right(sInput, 2)
  sUS_date = sUS_date & "/"
  sUS_date = sUS_date & Left(sInput, 4)
  MsgBox sUS_date
End Sub

Please support us!