Merkkijonon sisällön muokkaaminen

The following functions edit, format, and align the contents of strings. Use the & or + operators to concatenate strings.

Format Function

Converts a numeric expression to a string, and then formats it according to the format that you specify.

LCase Function

Lcase muuntaa kaikki ISOT kirjaimet pieniksi kirjaimiksi.

Left Function

Left palauttaa määritellyn määrän merkkijonolausekkeen merkkejä vasemmalta lukien.

LSet Statement

Lset-lause kohdistaa merkkijonon vasemmalle merkkijonomuuttujassa tai kopioi käyttäjän määrittämän muuttujan toiseen käyttäjän määrittämään muuttujaan.

LTrim Function

LTrim poistaa välilyönnit merkkijonon alusta.

Mid Function, Mid Statement

Mid-funktio palauttaa määrätyn osan merkkijonolausekkeesta. Mid-lause korvaa osan merkkijonosta toisella merkkijonolla.

Replace Function

Replaces some string by another.

Right Function

Right palauttaa merkkijonolausekkeesta "n" kappaletta merkkejä oikealta lukien.

RSet Statement

Rset-lause kohdistaa merkkijonon oikealle merkkijonomuuttujassa tai kopioi käyttäjän määrittämän muuttujan toiseen.

RTrim Function

Poistetaan välilyönnit merkkijonon lopusta.

Trim Function

Trim poistaa välilyönnit merkkijonon alusta ja lopusta.

UCase Function

Ucase muuntaa kaikki pienet kirjaimet ISOIKSI kirjaimiksi.

Split Function

Split palauttaa merkkijonotaulukon merkkijonolausekkeesta.

Join Function

Join palauttaa yhdistetyn merkkijonon merkkijonotaulukon merkkijonoista.

ConvertToURL Function

ConvertToURL muuntaa järjestelmän tiedostonimen tiedosto-URL:äksi.

ConvertFromURL Function

ConvertFromURL muuntaa tiedosto-URL:än järjestelmän tiedostonimeksi.

Please support us!