String Function

String luo merkkijonon tiettyä merkkiä toistaen tai ensimmäisestä merkkijonolausekkeen merkistä, joka välitetään funktiolle.

Syntaksi:


String (n As Long, {lauseke1 As Integer | merkki1 As String})

Paluuarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

n: Numeric expression that indicates the number of characters to return in the string. The maximum allowed value of n is 2,147,483,648.

Lauseke1: numeerinen lauseke, joka määrittää merkin ASCII-koodin.

Merkki1: mikä tahansa yksittäinen merkki, josta rakennetaan palautettava merkkijono tai mikä tahansa merkkijono, josta vain ensimmäistä merkkiä käytetään.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Please support us!