Str Function

Str muuntaa numeerisen lausekkeen merkkijonoksi.

Syntaksi:


Str (lauseke1)

Palautusarvo:

merkkijono (String)

Parametrit:

Lauseke1: mikä tahansa numeerinen lauseke.

Str-funktio muuntaa numeerisen muuttujan tai laskutuloksen merkkijonoksi. Negatiivisten lukujen eteen tulee miinusmerkki. Positiivisten lukujen eteen tulee välilyönti ( plusmerkin asemesta).

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleStr
Dim iVar As Single
Dim sVar As String
    iVar = 123.123
    sVar = LTrim(Str(iVar))
    MsgBox sVar & chr(13) & Str(iVar)
End Sub

Please support us!