Chr Function

Chr palauttaa merkin, joka vastaa annettua merkkikoodia.

Syntax:

Chr(lauseke1 As Integer)

Return value:

merkkijono (String)

Parameters:

Expression: a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) or a 16-bit Unicode value. (To support expressions with a nominally negative argument like Chr(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.)

warning

When VBA compatibility mode is enabled (OPTION VBASUPPORT 1), Expression is a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) only.


Chr$-funktiota käytetään lähettämään erityinen ohjauskoodisarja tulostimelle tai muulle tulostuslaitteelle. Sitä voidaan käyttää myös lainausmerkkien lisäämiseen merkkijonolausekkeeseen.

Error codes:

5 Virheellinen proseduurikutsu

6 Ylivuoto, when VBA compatibility mode is enabled and expression is greater than 255.

Example:


    Sub ExampleChr
      ' Tämä esimerkki lisää lainausmerkit (ASCII-arvo 34) merkkijonoon.
      MsgBox "Yksi "+ Chr$(34)+"pieni" + Chr$(34)+" matka."
      ' Tulostus näkyy ikkunassa näin: Yksi "pieni" matka.
    End Sub
  

ASC

Please support us!