Chr Function

Chr palauttaa merkin, joka vastaa annettua merkkikoodia.

Syntaksi:

Chr[$](expression As Integer) As String

Paluuarvo:

String

Parametrit:

Expression: a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) or a 16-bit Unicode value. (To support expressions with a nominally negative argument like Chr(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.)

warning

When VBA compatibility mode is enabled (OPTION VBASUPPORT 1), Expression is a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) only.


Chr$-funktiota käytetään lähettämään erityinen ohjauskoodisarja tulostimelle tai muulle tulostuslaitteelle. Sitä voidaan käyttää myös lainausmerkkien lisäämiseen merkkijonolausekkeeseen.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

6 Ylivuoto

note

An overflow error will occur when VBA compatibility mode is enabled and the expression value is greater than 255.


Esimerkki:


    Sub ExampleChr
      ' Tämä esimerkki lisää lainausmerkit (ASCII-arvo 34) merkkijonoon.
      MsgBox "A "+ Chr$(34)+"short" + Chr(34)+" trip."
      ' Tulostus näkyy ikkunassa näin: Yksi "pieni" matka.
    End Sub
  

Please support us!