Chr Function

Chr palauttaa merkin, joka vastaa annettua merkkikoodia.

Syntaksi:


   Chr[$](charcode As Integer) As String
  

Paluuarvo:

String

Parametrit:

charcode: a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) or a 16-bit Unicode value. (To support expressions with a nominally negative argument like Chr(&H8000) in a backwards-compatible way, values in the range −32768 to −1 are internally mapped to the range 32768 to 65535.)

warning

When VBA compatibility mode is enabled (Option VBASupport 1), charcode is a numeric expression that represents a valid 8-bit ASCII value (0-255) only.


Chr$-funktiota käytetään lähettämään erityinen ohjauskoodisarja tulostimelle tai muulle tulostuslaitteelle. Sitä voidaan käyttää myös lainausmerkkien lisäämiseen merkkijonolausekkeeseen.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

6 Ylivuoto

note

An overflow error will occur when VBA compatibility mode is enabled and the expression value is greater than 255.


Esimerkki:


    Sub ExampleChr
      ' Tämä esimerkki lisää lainausmerkit (ASCII-arvo 34) merkkijonoon.
      MsgBox "A " + Chr$(34) + "short" + Chr(34) + " trip."
      ' Tulostus näkyy ikkunassa näin: Yksi "pieni" matka.
      MsgBox Chr(charcode := 64) ' "@" sign
    End Sub
  

Please support us!