Asc Function

Asc palauttaa merkkijonolausekkeen ensimmÀisen merkin ASCII-koodin.

Syntaksi:


Asc (teksti1 As String)

Palautusarvo:

Integer-tyypin kokonaisluku

Parametrit:

Teksti1: mikÀ tahansa kelvollinen merkkijonolauseke. Vain merkkijonon ensimmÀinen merkki huomioidaan.

Asc-funktiota kÀytetÀÀn korvaamaan kirjainmerkit numeroarvoilla. Jos Asc-funktio saa tyhjÀn merkkijonon, LibreOffice Basic ilmoittaa ajonaikaisesta virheestÀ. AlkuperÀisten 7-bittisten ASCII-merkkien (koodit 0-127) lisÀksi ASC-funktio tunnistaa myös tulostumattomat ASCII-koodin merkit. TÀmÀ funktio osaa kÀsitellÀ myös 16-bittiset unicode-merkit.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") ' palauttaa arvon 65
    Print ASC("Z") ' palauttaa arvon 90
    Print ASC("Las Vegas") ' palauttaa arvon 76, koska vain ensimmÀinen merkki huomioidaan
End Sub

CHR

Please support us!