Asc Function (BASIC)

Asc palauttaa merkkijonolausekkeen ensimmäisen merkin ASCII-koodin.

Syntaksi:


Asc(string) As Long

Paluuarvo:

Long

Parametrit:

string: Any valid string expression. Only the first character in the string is relevant.

Asc-funktiota käytetään korvaamaan kirjainmerkit numeroarvoilla. Jos Asc-funktio saa tyhjän merkkijonon, LibreOffice Basic ilmoittaa ajonaikaisesta virheestä. Alkuperäisten 7-bittisten ASCII-merkkien (koodit 0-127) lisäksi ASC-funktio tunnistaa myös tulostumattomat ASCII-koodin merkit. Tämä funktio osaa käsitellä myös 16-bittiset unicode-merkit.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleASC
    Print ASC("A") ' palauttaa arvon 65
    Print ASC(string:="Z") ' returns 90
    Print ASC("Las Vegas") ' palauttaa arvon 76, koska vain ensimmäinen merkki huomioidaan
End Sub

Please support us!