Comparison Operators

Vertailuoperaattorit komparoivat kahta lauseketta. Tulos palautetaan Boolen lausekkeessa, joka määrittää, onko vertailun tulos totuusarvo True (-1) vai False (0).

Syntaksi:


tulos = lauseke1 { = | < | > | <= | >= } lauseke2

Parametrit:

Tulos: Boolen lauseke, joka määrittää vertailun tuloksen (True tai False).

Lauseke1, lauseke2: mitkä tahansa numeeriset arvot tai merkkijonot, joita aiotaan verrata.

Vertailuoperaattorit

= : yhtä suuri kuin

< : pienempi kuin

> : suurempi kuin

<= : pienempi tai yhtä suuri kuin

>= : suurempi tai yhtä suuri kuin

<> : eri suuri kuin

Esimerkki:


Sub ExampleUnequal
Dim sFile As String
DIM sRoot As String ' Juurihakemisto syöte- ja tulostiedostoille
  sRoot = "c:\"
  sFile = Dir$( sRoot ,22)
  If sFile <> "" Then
    Do
      MsgBox sFile
      sFile = Dir$
    Loop Until sFile = ""
  End If
End Sub

Please support us!