DimArray Function

DimArray palauttaa Variant-tyypin taulukon.

Syntaksi:


DimArray ( argumenttiluettelo)

Katso myös Taulukko

Jos yhtään parametriä ei välitetä, luodaan tyhjä taulukko (kuten Dim A(), joka vastaa Unossa sekvenssiä, jonka pituus on 0). Jos parametrit on määritetty, yksi ulottuvuus luodaan joka parametriä kohti.

Parametrit:

Argumenttiluettelo: pilkuin eroteltu vapaamittainen lista argumentteja.

Virhekoodit:

9 Järjestysnumero määritetyn alueen ulkopuolella

Esimerkki:


    a = DimArray( 2, 2, 4 ) ' is the same as DIM a( 2, 2, 4 )

Please support us!