DimArray Function

DimArray palauttaa Variant-tyypin taulukon.

Syntaksi:


DimArray (ArgumentList)

Katso myös Taulukko

Jos yhtään parametriä ei välitetä, luodaan tyhjä taulukko (kuten Dim A(), joka vastaa Unossa sekvenssiä, jonka pituus on 0). Jos parametrit on määritetty, yksi ulottuvuus luodaan joka parametriä kohti.

Parametrit:

ArgumentList: A list of any number of arguments that are separated by commas.

Virhekoodit:

9 Järjestysnumero määritetyn alueen ulkopuolella

Esimerkki:


    a = DimArray( 2, 2, 4 ) ' is the same as DIM a( 2, 2, 4 )

Please support us!