Array Function

Array palauttaa Variant-tyypin taulukon alkioiden kera.

Syntaksi:


Array ( argumenttiluettelo)

Katso myös DimArray

Parametrit:

Argumenttiluettelo: pilkuin eroteltu vapaamittainen lista argumentteja.

Esimerkki:


    Dim A As Variant
    A = Array("Fred","Tom","Bill")
    Msgbox A(2)

Please support us!