FindObject Function

FindObject tekee mahdolliseksi objektin osoittamisen ajonaikaisesti merkkijonoparametrilla objektin nimen kautta.

Esimerkiksi, seuraavaa komento:


MyObj.Prop1.Command = 5

vastaa käskylohkoa:


Dim ObjVar as Object
Dim ObjProp as Object
ObjName As String = "MyObj"
ObjVar = FindObject( ObjName As String )
PropName As String = "Prop1"
ObjProp = FindPropertyObject( ObjVar, PropName As String )
ObjProp.Command = 5

Tämä tekee mahdolliseksi luoda dynaamisesti ajonaikaisia nimiä. Esimerkki:

"TextEdit1" to "TextEdit5" in a loop to create five control names.

Katso myös: FindPropertyObject

Syntaksi:


FindObject( ObjName As String )

Parametrit:

Objektinimi: merkkijono, joka määrittää ajonaikaisesti osoitettavan objektin nimen.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

12 Muuttujaa ei ole määritetty

Please support us!