TypeName Function; VarType Function

Muuttujan tietoja palautetaan merkkijonona (TypeName) tai numeroarvona (VarType).

Syntaksi:


TypeName (Variable) / VarType (Variable)

Paluuarvo:

String; Integer

Parametrit:

Muuttuja1: Muuttuja, jonka tyyppi halutaan selvittää. Seuraavat arvot ovat mahdollisia:

Keyword

Named constant

VarType

Muuttujan tyyppi

Boolean

11

Boolen muuttuja (totuusarvo)

Byte

17

Byte variable

Date

V_DATE

7

päivämäärämuuttuja

Currency

V_CURRENCY

6

Currency variable

Double

V_DOUBLE

5

kaksoistarkkuuden liukulukumuuttuja

Integer

V_INTEGER

2

kokonaislukumuuttuja

Long

V_LONG

3

pitkä kokonaislukumuuttuja

Object

9

objektimuuttuja

Single

V_SINGLE

4

perustarkkuuden liukulukumuuttuja

String

V_STRING

8

merkkijonomuuttuja

Variant

12

Yleismuuttuja (voi sisältää jonkun muista tietotyypeistä määritelmänsä mukaan)

Empty

V_EMPTY

0

muuttujaa ei ole alustettu

Null

V_NULL

1

ei kelvollinen tieto


Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleType
Dim iVar As Integer
Dim sVar As String
Dim siVar As Single
Dim dVar As Double
Dim bVar As Boolean
Dim lVar As Long
Dim cVar as Currency
Dim tVar as Date
 MsgBox TypeName(iVar) & " " & VarType(iVar) & Chr(13) &_
 TypeName(sVar) & " " & VarType(sVar) & Chr(13) &_
 TypeName(siVar) & " " & VarType(siVar) & Chr(13) &_
 TypeName(dVar) & " " & VarType(dVar) & Chr(13) &_
 TypeName(bVar) & " " & VarType(bVar) & Chr(13) &_
 TypeName(cVar) & " " & VarType(cVar) & Chr(13) &_
 TypeName(tVar) & " " & VarType(tVar) & Chr(13) &_
 TypeName(lVar) & " " & VarType(lVar),0,"LibreOffice Basicin tietotyyppejä"
End Sub

Please support us!