Static Statement

Static-lauseella määritellään muuttuja tai taulukko proseduuritasolla proseduurin tai funktion sisällä, niin että muuttujan tai taulukon arvot jäävät voimaan proseduurista tai funktiosta poistuttaessa. Dim-lauseen käytännöt ovat myös voimassa.

Varoitus-kuvake

Static-lausetta ei voi käyttää muuttuvien taulukoiden määrittelyyn. Taulukot pitää määritellä kooltaan muuttumattomiksi.


Syntaksi:


Static muuttujanimi_1 [(alku_1 To loppu_1)] [As tyyppi_1][, muuttujanimi_2 [(alku_2 To loppu_2)] [As tyyppi_2][,...]]

Esimerkki:


Sub ExampleStatic
Dim iCount As Integer, iResult As Integer
  For iCount = 0 To 2
    iResult = InitVar()
  Next iCount
  MsgBox iResult,0,"Vastaus on"
End Sub
 
' Funktio, jossa staattisia muuttujia alustetaan
Function InitVar() As Integer
  Static iInit As Integer
  Const iMinimum as Integer = 40 ' funktion pienin palautusarvo
  if iInit = 0 then ' tarkistetaan, onko alustettu
    iInit = iMinimum
  Else
    iInit = iInit + 1
  End If
  InitVar = iInit
End Function

Please support us!