Global keyword

Global-lauseella asetetaan muuttuja tai taulukko globaalilla tasolla (siis ei proseduurin tai funktion sisällä), niin että esitelty muuttuja tai taulukko kelpaa kaikissa kirjastoissa ja moduuleissa senhetkisen istunnon ajan.

Syntaksi:


Global muuttujanimi_1 [(alku_1 To loppu_1)] [As tyyppi_1][, muuttujanimi_2 [(alku_2 To loppu_2)] [As tyyppi_2][,...]]

Esimerkki:


Global iGlobalVar As Integer
Sub ExampleGlobal
    iGlobalVar = iGlobalVar + 1
    MsgBox iGlobalVar
End Sub

Please support us!