Public Statement

Public-lauseella asetetaan muuttuja tai taulukko moduulitasolla (ei siis proseduurin tai funktion sisällä), niin että esitelty muuttuja tai taulukko kelpaa kaikissa kirjastoissa ja moduuleissa.

Syntaksi:


Public muuttujanimi_1 [(alku_1 To loppu_1)] [As tyyppi_1][, muuttujanimi_2 [(alku_2 To loppu_2)] [As tyyppi_2][,...]]

Esimerkki:


Public iPublicVar As Integer
Sub ExamplePublic
    iPublicVar = iPublicVar + 1
    MsgBox iPublicVar
End Sub

Please support us!