Option Explicit Statement

Option explicit -lauseella määrätään nimenomainen esittely jokaiselle ohjelmakoodin muuttujalle Dim-lauseella.

Syntaksi:

Option Explicit

Parametrit:

warning

This statement must be added before the executable program code in a module.


Esimerkki:


Option Explicit
Sub ExampleExplicit
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    For i% = 1 to 10 ' Tästä tulostuu ajonaikainen virhe-ilmoitus
        Rem
    Next i%
End Sub

Please support us!