Option Base Statement

Option Base -lause määrittää, onko taulukkoindeksien alarajan oletus 0 vai 1.

Syntax:

Option Base { 0 | 1}

Parameters:

Varoitus-kuvake

Tämä lause pitää sijoittaa moduuliin ennen varsinaista suoritettavaa ohjelmakoodia.


Example:


Option Base 1
Sub ExampleOptionBase
   Dim sVar(20) As String
   MsgBox LBound(sVar())
End Sub

Please support us!