UBound Function

UBound palauttaa taulukon indeksien ylÀrajan.

Syntaksi:


UBound (taulukon_nimi [, ulottuvuus])

Paluuarvo:

Long

Parametrit:

Taulukon_nimi: sen taulukon nimi, josta ulottuvuuden ylÀraja (Ubound) tai alaraja (LBound) on tarkoitus palauttaa.

[Ulottuvuus]: kokonaisluku, joka mÀÀrittÀÀ, mistÀ taulukon ulottuvuudesta ylÀraja (Ubound) tai alaraja (LBound) palautetaan. Jos arvoa ei mÀÀritetÀ, oletuksena on ensimmÀinen ulottuvuus.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

9 JÀrjestysnumero mÀÀritetyn alueen ulkopuolella

Esimerkki:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' 10
  Print UBound(v) ' 20
End Sub
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' 10 20
  Print LBound(t(),2) ' -5
  Print UBound(t,2) ' 70
End Sub

Please support us!