LBound Function

LBound palauttaa taulukon indeksien alarajan.

Syntaksi:


LBound (taulukon_nimi [, ulottuvuus])

Paluuarvo:

Long

Parametrit:

Taulukon_nimi: sen taulukon nimi, josta ulottuvuuden yläraja (Ubound) tai alaraja (LBound) on tarkoitus palauttaa.

[Ulottuvuus]: kokonaisluku, joka määrittää, mistä taulukon ulottuvuudesta yläraja (Ubound) tai alaraja (LBound) palautetaan. Jos arvoa ei määritetä, oletuksena on ensimmäinen ulottuvuus.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

9 Järjestysnumero määritetyn alueen ulkopuolella

Esimerkki:


Sub VectorBounds
  Dim v(10 To 20) As String
  Print LBound(v()) ' returns 10
  Print UBound(v) ' returns 20
End Sub ' VectorBounds
 
Sub TableBounds
  Dim t(10 To 20,-5 To 70) As Currency
  Print LBound(t), UBound(t()) ' returns 10 20
  Print LBound(t(),2) ' returns - 5
  Print UBound(t,2) ' returns 70
End Sub ' TableBounds

Please support us!