IsNumeric Function

IsNumeric tutkii, onko lauseke luku. Jos lauseke on luku, funktio palauttaa arvon True (tosi), muutoin funktio palauttaa arvon False (epätosi).

Syntaksi:


IsNumeric (muuttuja1)

Palautusarvo:

Boolean

Parametrit:

Muuttuja1: mikä tahansa testattava lauseke.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleIsNumeric
Dim vVar As Variant
    vVar = "ABC"
    Print IsNumeric(vVar) ' False
    vVar = "123"
    Print IsNumeric(vVar) ' True
End Sub

Please support us!