DefCur Statement

DefCur-lause asettaa muuttujan tietotyyppi kirjainalueen mukaiseksi, mikäli tyypin määrittävää kirjainta tai avainsanaa ei ole käytetty.

Syntaksi:


Defxxx kirjainalue1[, kirjainalue2[,...]]

Parametrit:

Kirjainalue: kirjaimet, jotka määrittävät alkukirjaimina joukon muuttujia, joille asetetaan oletustietotyyppi.

xxx: avainsana, joka määrittää oletusmuuttujatyypin:

Avainsana: oletusmuuttujatyyppi

DefCur: valuutta

Esimerkki:


' Etuliitteen määrittämät muuttujatyypit:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

DefCur c
Sub ExampleDefCur
    cCur=Currency ' cCur is an implicit currency variable.
End Sub

Please support us!