DefBool Statement

Jos tyypin määrittävää kirjainta tai avainsanaa ei ole käytetty, DefBool-lause asettaa muuttujan oletustietotyypin alkukirjainten perusteella.

Syntaksi:


Defxxx kirjainalue1[, kirjainalue2[,...]]

Parametrit:

Kirjainalue: kirjaimet, jotka määrittävät alkukirjaimina joukon muuttujia, joille asetetaan oletustietotyyppi.

xxx: avainsana, joka määrittää oletusmuuttujatyypin:

Avainsana: oletusmuuttujatyyppi

DefBool: Boolen

Esimerkki:


' Etuliitteen määrittämät muuttujatyypit:
DefBool b
DefDate t
DefDbl d
DefInt i
DefLng l
DefObj o
DefVar v

Sub ExampleDefBool
    bOK=TRUE ' bOK on oletuksellisesti Boolen muuttuja
End Sub

Please support us!