CStr Function

CStr muuntaa mikä tahansa numeerisen lausekkeen merkkijonolausekkeeksi.

Syntaksi:


CStr (lauseke1)

Palautusarvo:

String

Parametrit:

Lauseke1: mikä tahansa muunnettava merkkijono- tai numeerinen lauseke.

Lausekkeiden tyypit ja palautettavat muunnokset

Boolean :

merkkijono, joka saa arvonTrue tai False.

Date :

merkkijono, jossa on päivämäärä ja aika.

Null :

Ajonaikainen virhe.

Empty :

merkkijono ilman yhtään merkkiä.

Any :

Vastaava luku merkkijonona.


Liukuluvun lopussa olevia nollia ei palauteta merkkijonossa.

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleCSTR
Dim sVar As String
  MsgBox CDbl(1234.5678)
  MsgBox CInt(1234.5678)
  MsgBox CLng(1234.5678)
  MsgBox CSng(1234.5678)
  sVar = CStr(1234.5678)
  MsgBox sVar
End Sub

Please support us!