Const Statement

Const-lause määrittelee merkkijonon vakioksi.

Syntaksi:


Const teksti1 = lauseke1

Parametrit:

Teksti1: mikä tahansa muuttujien nimeämissääntöjä noudattava nimi, joka annetaan vakiolle.

Vakio on muuttuja, jolla on tarkoitus parantaa ohjelman luettavuutta. Vakioita ei määritetä mihinkään erityiseen muuttujatyyppiin, vaan ne toimivat paremminkin paikanvaraajina koodissa. Kukin vakio voidaan määrittää vain kerran, eikä sitä voida muuttaa. Seuraavaa lausetta voi soveltaa vakion määrittämiseen:

CONST vakion_nimi=lauseke

Lausekkeen tyypillä ei ole merkitystä. Kun ohjelma käynnistetään, LibreOffice Basic muuntaa ohjelmakoodin sisäisesti niin, että joka kerta kun vakiota käytetään, määritetty lauseke korvaa sen.

Esimerkki:


Sub ExampleConst
    Const iVar = 1964
    MsgBox iVar
    Const sVar = "Ohjelma", dVar As Double = 1.00
    MsgBox sVar & " " & dVar
End Sub

Please support us!