CLng Function

Muunnetaan mikä tahansa merkkijono- tai numeerinen lauseke pitkäksi kokonaisluvuksi.

Syntaksi:


CLng (lauseke1)

Palautusarvo:

Long

Parametrit:

Lauseke1: mikä tahansa muunnettava numeerinen tai merkkijonolauseke. Jos lauseke1 ylittää arvoalueen -2 147 483 648 ... 2 147 483 647 rajat, LibreOffice Basic ilmoittaa ylivuotovirheestä. Kun muunnetaan merkkijonolauseketta, luku pitää kirjoittaa normaalina tekstinä ("123,5"), käyttöjärjestelmän oletuslukumuodon mukaisesti.

Tämä funktio pyöristää luvun desimaaliosan lähimpään kokonaislukuun (merkkijonot katkaistaan).

Virhekoodit:

5 Virheellinen proseduurikutsu

Esimerkki:


Sub ExampleCountryConvert
    MsgBox CDbl(1234.5678)
    MsgBox CInt(1234.5678)
    MsgBox CLng(1234.5678)
End Sub

Please support us!